Image 1 of 1
USA 08 FG700 014.JPG
Daytona Beach, FL. Daytona speedway pit stop. Mark Martin.