Image 1 of 1
GGP 06 TW752 002.JPG
Stoltzfus Farm, Bastress, PA.  Toy Cow Creamery. Garden.