Image 1 of 1
TRC 01 TW091315 05.JPG
Annaberg Sugar Plantation ruins, Saint John, USVI.