Image 1 of 1
ARC 01 TW749 004.JPG
Saint Basil Catholic Church, Towanda, PA.